Instructies
Ga naar Algemeen
Ga naar Voor wie?
Ga naar Werkwijze
Ga naar Tarieven
Ga naar Contact

Instructies bij de aanvraag

 

Lees deze instructies goed door alvorens u uw aanvraag gaat invoeren. U kunt uw aanvraag zowel met uw desktop computer, iPad of mobiel invoeren en verzenden.

 

Wij hebben de volgende gegevens (in deze volgorde) van u nodig:

  1. Trefwoord van het voorwerp (bijvoorbeeld: bankstel, eettafel, staande lamp, grasmaaier, stadsfiets e.d.)
  2. Aantal van het voorwerp
  3. Aankoopjaar van het voorwerp (bijvoorbeeld: 2001, 1995, 1979 e.d.)
  4. Aankoopprijs per stuk van het voorwerp (het aankoopbedrag in hele euro's en zonder euroteken)

 

Vul de bovenstaande gegevens voor elk voorwerp op een afzonderlijke regel in zoals hieronder aangegeven (belangrijk is dat elk onderdeel wordt afgesloten met een #): trefwoord#aantal#aankoopjaar#aankoopprijs#

 

Voorbeelden:

  • Een bankstel, 1 stuks, gekocht in 2001, voor een bedrag van 1595. In te vullen als: bankstel#1#2001#1595#
  • Eetstoelen, 4 stuks, gekocht in 2008, voor een bedrag van 295 per stuk. In te vullen als: eetstoel#4#2008#295#
  • Een grasmaaier, 1 stuks, gekocht in 1999, voor een bedrag van 395. In te vullen als: grasmaaier#1#1999#395#