Tarieven
Ga naar Algemeen
Ga naar Voor wie?
Ga naar Werkwijze
Ga naar Tarieven
Ga naar Contact

 

Tarieven

 

Wij hanteren lage standaard tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van het aantal voorwerpen welke getaxeerd moet worden.

 

Aantal getaxeerde voorwerpen

Tarieven inclusief BTW

tot 25 voorwerpen

€ 49,95

tot 50 voorwerpen

€ 99,90

tot 75 voorwerpen

€ 149,85

tot 100 voorwerpen

€ 199,80

 

U stuurt de aanvraag met de gevraagde gegevens via ons e-mail invulblad op de pagina "Aanvragen" klik hier naar ons toe. Zodra het inboedeltaxatierapport klaar is verzenden wij u de factuur. Na uw betaling verzenden wij binnen 24 uur via e-mail het inboedeltaxatierapport als PDF bestand.