Verdeling
Ga naar Algemeen
Ga naar Voor wie?
Ga naar Werkwijze
Ga naar Tarieven
Ga naar Contact

Instructies bij de verdeling van de inboedel

 

Verdelen kan soms een ingewikkeld proces zijn. Volg de onderstaande instructies voor een eerlijke verdeling.

 

Eenvoudig voorbeeld: A en B moeten 1 appel met een dagwaarde van € 1,00 verdelen (punt 1). Bij een verdeling (punt 2) heeft ieder recht op € 0,50. A krijgt de appel toebedeeld, A heeft nu 1 appel met een dagwaarde van € 1,00 (punt 3). A moet € 1,00 (dagwaarde van de toebedeelde voorwerpen) van € 0,50 (deel waarop A recht heeft) aftrekken. De uitkomst is € 0,50 minus € 1,00 is (negatief) -€ 0,50. A moet B een bedrag van € 0,50 betalen (punt 4). De verdeling is hierna geheel in balans (punt 5).

 

De verdeling van een complete inboedel verloopt eigenlijk precies hetzelfde als in het hierboven genoemde voorbeeld.

Volg de onderstaande stappen:

  1. Bepaal eerste de totale dagwaarde van de gehele inboedel door de dagwaarde van elk voorwerp bij elkaar op te tellen
  2. Deel de totale dagwaarde van de inboedel door het aantal personen die meedelen, de uitkomst is het bedrag waarop een ieder recht heeft
  3. Tel afzonderlijk op de dagwaarde van die voorwerpen die een ieder krijgt toebedeeld
  4. Het bedrag bij punt 3 trekt u van het bedrag bij punt 2 af, bij een negatieve uitkomst moet u dat bedrag betalen, bij een positieve uitkomst ontvangt u dat bedrag
  5. Na de verrekening is de verdeling in balans

 

Dit is naar onze mening de meest eerlijke manier van verdelen. U bent natuurlijk vrij om eigen varianten aan te houden.