Voor wie
Ga naar Algemeen
Ga naar Voor wie?
Ga naar Werkwijze
Ga naar Tarieven
Ga naar Contact

 

Wie maakt gebruik van deze website?

 

Iedereen die bij een verdeling van een inboedel duidelijkheid, onderbouwing van dagwaarden en eerlijkheid wil kan gebruik maken van ons product (inboedeltaxatierapport). Zelfs wanneer er al een verdeling heeft plaatsgevonden. Hierbij kunt u denken aan een overbedeling (de een heeft meer spullen gekregen dan de ander) waar nog een verrekening moet worden gemaakt. Voor instructies bij de verdeling van de inboedel klik hier.

 

Er zijn diverse situaties te bedenken waarbij wij een prima alternatief kunnen zijn ten opzichte van een langdurig, kostbaar en onzeker verdeeltraject. Hierbij kunt u denken aan:

 

  • Beëindiging van een relatie en/of echtscheiding
  • Op verzoek van de Rechter
  • Erfenis
  • Op verzoek van de Belastingdienst
  • Inbreng in een nieuwe relatie en/of omschrijving bij huwelijkse voorwaarden