Algemeen
Ga naar Algemeen
Ga naar Voor wie?
Ga naar Werkwijze
Ga naar Tarieven
Ga naar Contact

 

Snel uw inboedel op dagwaarde laten waarderen voor een verdeling

 

Wanneer een volledige inboedel moet worden gewaardeerd is dit voor de meeste mensen een hele klus. Vaak wordt er flink op los gegokt en zijn de verschillende waarden nergens op gebaseerd en die waarden zijn dus ook niet onderbouwd. Met onze unieke werkwijze laten wij dit hele gokwerk achterwege. Wij berekenen elk voorwerp op nieuwwaarde met officiële indexcijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Vervolgens wordt de nieuwwaarde afgeschreven door een gekoppelde levensduur. De uitkomst is een (gewogen) dagwaarde. Voor elk voorwerp komt de dagwaarde zo op dezelfde manier tot stand en dit betekent dus een onderbouwde dagwaarde. Zo kunt u een correcte balans opmaken en uw inboedel dus eerlijk verdelen en/of verrekenen. Voor instructies bij de verdeling klik hier.

 

  • Binnen 24 uur het inboedeltaxatierapport in huis
  • Lage vaste tarieven (vanaf € 49,95 inclusief BTW)
  • Geaccepteerd door de Belastingdienst
  • Taxatierapport te gebruiken in een rechtszaak bij een echtscheiding e.d.
  • Correcte onderbouwing van de dagwaarden